Tīrīšanas līdzekļi

Lūdzam ņemt vērā, ka tīrīšanas līdzekļi tiek piegādāti tikei Jelgavas apkārtnē vai saņemšanai veikalā, tie tiek iepildīti veikalā pieejamos traukos - lietotās, tīrās, mazgāšanas līdzekļu pudelēs, stikla pudelēs vai burkās.